Allt om att laga tak

Som fastighetsägare bör man räkna med att behöva laga taket åtminstone någon gång. Regn, snö, mossa eller andra växter är bara några exempel på vad som kan orsaka skador. Ibland kan skadorna synas tydligt, medan de andra gånger är så diskreta att endast en fackman kan upptäcka dem.

När bör man se över sitt tak? I vilka situationer kan man vänta med att laga taket och när bör man agera med detsamma? Nedan tar vi upp allt du behöver veta om att laga taket.

När behöver man laga tak?

Om du har en stor skada på taket kan du behöva en takomläggning. Är det istället ett mindre problem kan man laga taket. Takpannor som blivit skadade, flyttade eller rentav trillat av är en vanlig situation som kräver snabba åtgärder. Så fort vatten eller fukt kan tränga in under pannorna är det viktigt att du kontaktar en fackman för att undvika fuktskador. Om du väntar med att agera kan skadan bli större och plötsligt kan du stå med ett jobbigt mögelproblem.

Taket kan också behöva lagas om det skadats av alger, mossa eller andra växter som kan växa på det. Även snömassor som inte tas bort i tid kan orsaka skador.Snickra hemma

Hur ofta bör man se över taket?

Det rekommenderas att du ser över ditt tak vart tredje till femte år. Då blir det betydligt enklare att se om det finns skador eller andra problem som behöver hanteras. Dessutom behöver taket ofta rengöras under det här intervallet. Att få bort växtlighet i tid minskar drastiskt risken för fuktproblem.

När räcker det inte att laga taket?

Som nämnt kan taket behöva läggas om vid större skador. Det kan handla om att vatten läcker in och det bildats en stor fuktskada som spridit sig. Andra gånger har det helt enkelt att göra med takets livslängd, som kan vara allt mellan cirka 20 till 100 år.

Vem bör man kontakta för en takreparation?

När det är dags att laga taket bör du kontakta en takläggare eller takfirma. Det är viktigt att en auktoriserad fackman tar hand om arbetet så att det blir utfört ordentligt. Resultatet ska dessutom vara hållbart och för att det ska bli möjligt krävs särskilda kunskaper.

Kan man laga taket själv?

Att laga taket kan innebära flera saker. Om det handlar om ett större arbete bör du alltid kontakta en fackman, såvida du själv inte är utbildad inom området. Gäller det ett litet arbete, exempelvis att ta bort mossa från en mindre del av taket, kan du i vissa fall göra jobbet själv. Tänk dock på att även det kräver viss expertis, skyddsutrustning och verktyg. Är du det minsta osäker på hur du bör gå tillväga bör du kontakta en takläggare.